Handelsbetingelser

Generelt
SponsorMatch ApS leverer eksklusiv adgang til SponsorMatch.dk. SponsorMatch er en online service, der er udviklet med det formål at klæde idrætsforeninger/sportsklubber/sportsudøvere bedre på til at finde og fastholde sponsorer. Ved indgåelse af denne aftale accepterer du nedenstående aftalevilkår.

 

Priser
Alle priser er i danske kroner og er inkl. Moms (priser ekskl. Moms kan være nævnt, men vil i disse tilfælde være tydeligt markeret).

 

Levering og betaling
Alle ordrer leveres digitalt/online så snart betalingen er modtaget.
Ved betaling giver kunden accept til, at SponsorMatch ApS løbende kan hæve afregningen for de ydelser som kunden har anvendt, på kundens betalingskort.

 

Købsprocessen
Beløb til betaling er i henhold til den bestilte ydelse. Beløbet vil fremgå af ordrebekræftelsen.

 

Annullering eller ændring af ordre
Ved gennemført købsproces, kan den bestilte ydelse ikke annulleres eller ændres.

 

Fortrydelsesret
Der ydes ingen fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt sammen med betalingen og adgangen. Ydelsen er derfor ikke omfattet af den lovpligtige 14-dages fortrydelse.

 

Abonnementsbetingelser
Abonnementet forudbetales normalt for 1, 3 eller 12 måneder af gangen. Når du tegner abonnementet, køber du rettigheden til at benytte produktet i den afgrænsede periode, du har betalt for (licensperioden).
Abonnementsperioden vil automatisk blive fornyet (gældende for 1, 3 eller 12 måneder) ved udgangen af tegnet aftaleperiode. Afregningen hæves automatisk på kundens betalingskort.

 

Abonnementsopsigelse
Et online-abonnement af SponsorMatch, løber indtil du opsiger det via frameldingen under ”Min konto”. Frameldingen skal foretages senest 2 hverdage inden en ny abonnementsperiode begynder.

 

Udskiftning af kort
Vælger du at udskifte det betalingskort der er tilknyttet, vil du skulle acceptere handelsbetingelserne og indtaste nye kortoplysninger på ny, da disse knytter sig til det enkelte betalingskort.

 

Ansvar og Driftsstabilitet
Anvendelsen af SponsorMatch sker på eget ansvar og SponsorMatch ApS kan på ingen måde holdes ansvarlig for tab, opstået ved manglende adgang og eller brugen af SponsorMatch.
SponsorMatch ApS tilstræber højst mulig driftsstabilitet. SponsorMatch ApS er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for SponsorMatch ApS’ kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr fra ekstern udbyder, telekommunikationsforbindelser eller lignede.

 

Vedligeholdelse
For at yde den bedste service er det nødvendigt periodisk at udbygge/udskifte teknisk udstyr, og at foretage softwareopdateringer mv.
I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til SponsorMatch. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til SponsorMatch, vil afbrydelsen så vidt det er muligt, blive foretaget om natten. 
Afbrydelse af SponsorMatch, vil blive varslet forinden. Sådanne varslinger vil blive udsendt pr. e-mail. SponsorMatch ApS er uden ansvar for varslede afbrydelser.

 

Data
Kundens data behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand, i en form hvor kunden kan identificeres. Kundens data vil i anonymiseret form blive anvendt til forbedringer af SponsorMatch, ny funktionalitet af SponsorMatch samt levering af indhold og tjenester i SponsorMatch.
SponsorMatch ApS indsamler løbende oplysninger om brugeradfæd, når hjemmesiden anvendes. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere SponsorMatch.

 

Ændringer og opdateringer
SponsorMatch ApS kan til enhver tid ændre og opdatere disse aftalebetingelser.

 

Tvister
Opstår der uenighed mellem kunden og SponsorMatch ApS skal uenigheden afgøres efter dansk ret ved Byretten i Kolding som første instans.